frizzle-fraz

בן האש ובת המים 2

ילד האש וילדת המים מגיעים אל מקדש האור במשחק השני בסידרה. במקדש האור, כיוון קרני האור יעזור להפעיל כפתורים שיפתחו דלתות ויפעילו מעליות. עזרו לילד האש ולילדת המים להגיע ליעדם. תנועת ילד האש באמצעות החצים ותנועת ילדת המים באמצעות W,A,S,D. מים לא טובים לאש ואש לא טובה למים. שני הילדים לא אוהבים נהרות בצבעים שחור וירוק.

משחקים

 • בן האש ובת המים 1

  בן האש ובת המים 1

  בן האש ובת המים במקדש היער ינסו למצוא את דרכם בין האש והמים.

 • בן האש ובת המים 2

  בן האש ובת המים 2

  בן האש ובת המים מגיעים אל מקדש האור במשחק השני בסדרה.

 • בן האש ובת המים 3

  בן האש ובת המים 3

  בן האש ובת המים חוזרים אל היער במשחק נוסף בסידרה.

 • בן האש ובת המים 4

  בן האש ובת המים 4

  בן האשה המים מקדש הקרח, זהו המשחק הרביעי בסדרה

 • בן האש ובת המים 5

  בן האש ובת המים 5

  בן האש ובת המים מקדש הקריסטל, זהו המשחק החדש בסדרה.