frizzle-fraz

הרפתקאות בן האש ובת המים 2

משחק לשני שחקנים שבו ילד האש וילדת המים נזהרים מבלוני מים שנזרקים על ידי דבורים. השתמשו בחצים כדי להזיז את ילד האש ובמקשים A W D כדי להזיז את ילדת המים

פתרון

עוד משחקים