frizzle-fraz

בן האש ובת המים 4

(נקרא גם: בן האש ובת המים 4) ילד האש וילדת המים הפעם נקלעו למקדש בקוטב הצפוני. כאן יצטרכו לראשונה להתמודד גם עם השפעות הקרח. ילד האש יחליק במהירות על הקרח וילדת המים תלך בהליכה מואטת על הקרח. בשיתוף פעולה של שני שחקנים ניתן לעבור בין חדרי המקדש. עזרו לילד האש ולילדת המים לעבור בין האש, בין המים ודרך הקרח ולהגיע ליעדם. תנועת ילד האש (בן האש) באמצעות החצים ותנועת ילדת המים (בת המים) באמצעות W,A,S,D. מים לא טובים לאש ואש לא טובה למים.

משחקים

 • בן האש ובת המים 1

  בן האש ובת המים 1

  בן האש ובת המים במקדש היער ינסו למצוא את דרכם בין האש והמים.

 • בן האש ובת המים 2

  בן האש ובת המים 2

  בן האש ובת המים מגיעים אל מקדש האור במשחק השני בסדרה.

 • בן האש ובת המים 3

  בן האש ובת המים 3

  בן האש ובת המים חוזרים אל היער במשחק נוסף בסידרה.

 • בן האש ובת המים 4

  בן האש ובת המים 4

  בן האשה המים מקדש הקרח, זהו המשחק הרביעי בסדרה

 • בן האש ובת המים 5

  בן האש ובת המים 5

  בן האש ובת המים מקדש הקריסטל, זהו המשחק החדש בסדרה.