frizzle-fraz

בן האש ובת המים III

המשחק השלישי בסדרת המשחקים. כאן חוזרים ילד האש וילדת המים אל מקדש היער. גם כאן, תוכלו לעבור בין חדרי המקדש רק אם תשתפו פעולה בין שני הילדים. תנועת ילד האש באמצעות החצים ותנועת ילדת המים באמצעות W,A,S,D. מים לא טובים לאש ואש לא טובה למים.

עוד משחקים