frizzle-fraz

פתרון בן האש ובת המים 2

סרטון העובר על כל השלבים במשחק ילד האש וילדת המים 2 ומראה כיצד יש לעבור אותם במהירות ולקבל את מלוא הניקוד. כדאי לעבור את השלבים לבד, אבל אם נתקעתם באחד השלבים תוכלו למצוא את הפתרון בוידאו הזה.

עוד משחקים