frizzle-fraz

פתרון בן האש ובת המים 3

סרטון העובר על השלבים במשחק ילד האש וילדת המים 3 ומציג את הפתרון של כיצד יש לעבור אותם במהירות ולקבל את מלוא הניקוד. כדאי לעבור את השלבים לבד, אבל אם נתקעתם באחד השלבים תוכלו למצוא את הפתרון בוידאו הזה.

עוד משחקים