frizzle-fraz

פתרון בן האש ובת המים 4

סרטון העובר על כל השלבים במשחק ילד האש וילדת המים 4 (מקדש הקרח) ומראה כיצד יש לעבור אותם במהירות ולקבל את מלוא הניקוד. כדאי לעבור את השלבים לבד, אבל אם נתקעתם באחד השלבים תוכלו למצוא כאן כיצד לעבור את השלב. הריצו את הוידאו לשלב שבו אתם נמצאים.

עוד משחקים