frizzle-fraz
7067
1857

בן האש ובת המים 1


המשחק הראשון בסדרת המשחקים של ילד האש וילדת המים. המשחק הראשון מתרחש במקדש היער. כדי לעבור בין השלבים תדרשו לשתף פעולה בין שני שחקנים. שחקן אחד יצטרך ללחוץ על כפתורים כדי שהשחקן השני יוכל לעבור, כך תוכלו לעבור בין חדרי המקדש. עזרו לילד האש ולילדת המים להגיע ליעדם. תנועת ילד האש באמצעות החצים ותנועת ילדת המים באמצעות W,A,S,D. מים לא טובים לאש ואש לא טובה למים.

משחקים דומים