frizzle-fraz
1273
340

בן האש ובת המים 2


ילד האש וילדת המים מגיעים אל מקדש האור במשחק השני בסידרה. במקדש האור, כיוון קרני האור יעזור להפעיל כפתורים שיפתחו דלתות ויפעילו מעליות. עזרו לילד האש ולילדת המים להגיע ליעדם. תנועת ילד האש באמצעות החצים ותנועת ילדת המים באמצעות W,A,S,D. מים לא טובים לאש ואש לא טובה למים. שני הילדים לא אוהבים נהרות בצבעים שחור וירוק.

משחקים דומים