frizzle-fraz
1113
280

בן האש ובת המים 3


(נקרא גם: בן האש ובת המים 4) ילד האש וילדת המים הפעם נקלעו למקדש בקוטב הצפוני. כאן יצטרכו לראשונה להתמודד גם עם השפעות הקרח. ילד האש יחליק במהירות על הקרח וילדת המים תלך בהליכה מואטת על הקרח. בשיתוף פעולה של שני שחקנים ניתן לעבור בין חדרי המקדש. עזרו לילד האש ולילדת המים לעבור בין האש, בין המים ודרך הקרח ולהגיע ליעדם. תנועת ילד האש (בן האש) באמצעות החצים ותנועת ילדת המים (בת המים) באמצעות W,A,S,D. מים לא טובים לאש ואש לא טובה למים.

משחקים דומים