frizzle-fraz
28
10

בריחת הנסיך והנסיכה


בממלכת הפירות הקסומה, הנסיך מתאהב בנסיכה מממלכה אחרת. מאחר ואבי הנסיכה אינו מסכים לרומן, הנסיך והנסיכה מחליטים לברוח. השניים יכולים לסיים כל שלב תוך אכילת פירות המעניקים להם כוחות מיוחדים. התפוח מאפשר להם לתפס על עצים, התפוז נותן להם את הכח לעבור דרך אבנים מברזל, תפוח האדמה מאפשר להם לעבור דרך בלוקים עשויים אדמה, תות מאפשר לעבור דרך האש ואוכמנית דרך הנהר. בנוסף, פירות יכולים להרוג אויבים שבאותו הצבע. מקשי הנסיך הם החצים ומקשי הנסיכה הם A,W,S,D

משחקים דומים