frizzle-fraz
25
12

קדמוניים


שני הקדמונים, הנמוך והגבוה, רוצים למצוא לעצמם נשים. הם שמעו על יער אחד רחוק שבו חי שדון. בממלכה של השדון ישנם הרבה צמחים וחיות מסוכנות, אבל גם אפשר גם למצוא שם עושר גדול. הקדמונים החליטו לצאת למסע ולמצוא את המקום הקסום שבו ימצאו עושר שיעזור להם להתחתן עם נשים יפות. בדרכם הלא פשוטה הם עוזרים אחד לשני דרך הסכנות. משחקים באמצעות מקשים W,A,S,D כדי להזיז את הקדמון הגבוה ובמקש רווח כדי להרים אבנים כבדות. מקשי החצים משמשים כדי להזיז את הקדמון הנמוך. כאשר הקדמון הגבוה מתכופף, הנמוך יכול לעמוד על הראש של הגבוה. קפצו על ראשיהם של האויבים כדי להשמידם. אספו מטבעות כדי להגיע לשלבים הבאים.

משחקים דומים