frizzle-fraz
66
12

מירוץ בן האש ובת המים


בן האש ובת המים מתחרים אחד בשני ומנסים לתפוס כמה שיותר יהלומים. במשחק המהנה הזה הדמויות הפעם אינן משתפות פעולה אלא מתחרות זו בזו. השתמשו במקשי החצים כדי להזיז את ילד האש וכדי לאסוף כמה שיותר יהולומים

עוד משחקים