frizzle-fraz
31
3

מירוץ בן האש ובת המים


בן האש ובת המים מתחרים אחד בשני ומנסים לתפוס כמה שיותר יהלומים. במשחק המהנה הזה הדמויות הפעם אינן משתפות פעולה אלא מתחרות זו בזו. השתמשו במקשי החצים כדי להזיז את ילד האש וכדי לאסוף כמה שיותר יהולומים

עוד משחקים