frizzle-fraz
65
21

בן האש ובת המים כועסים


ילדת הקרח וילד האש חייבים להשמיד את כל הזומבים הרעים שפלשו ליער שלהם כדי להגן על משפחותיהם. זכרו שילדת הקרח יכולה לפגוע רק בזומבים של קרח וילד האש יכול לפגוע רק בזומבים של אש

פתרון

עוד משחקים