frizzle-fraz
28
6

בן האש ובת המים כועסים


ילדת הקרח וילד האש חייבים להשמיד את כל הזומבים הרעים שפלשו ליער שלהם כדי להגן על משפחותיהם. זכרו שילדת הקרח יכולה לפגוע רק בזומבים של קרח וילד האש יכול לפגוע רק בזומבים של אש

פתרון

עוד משחקים