frizzle-fraz
46
26

בן האש ובת המים מתנשקים


בן האש שולח נשיקות לבת המים. כוונו באמצעות העכבר את הנשיקות אל בת המים. אבל שימו לב, אם הנשיקה פוגעת בקיר יותר מעשר פעמים - תפסידו. לחצו על מקש רווח כדי להתחיל את השלב מחדש. לחצו על מקש M כדי להשתיק את המוזיקה

משחקים דומים