frizzle-fraz
59
17

בן אדום בת כחולה


הבן האדום והבת הכחולה צריכים להגיע אל דלת הקסמים כדי לעבור לשלב הבא במסע שלהם. בכל שלב צריך לאסוף מפתחות קסומים. את חלק מהמפתחות הבן האדום יכול לקחת בקלות ומפתחות אחרים הבת הכחולה, אבל לפעמים הם חייבים לשתף פעולה כדי להצליח להגיע אל המפתח. הם יכולים לעמוד אחד על השניה, לדחוף ארגזים כדי לעזור לטפס גבוה יותר או כדי להימנע מטביעה במים הירוקים שמסוכנים לשניהם, או בלבה אדומה שמסוכנת לבת הכחולה, או מים שמסוכנים לבן האדום. איך משחקים? זהו משחק לשחק אחד, בכל פעם אפשר להזיז רק דמות אחת. יש ללחוץ על הכפתור במסך שמחליף בין הדמויות. התנועה היא באמצעות החצים

משחקים דומים