frizzle-fraz
77
16

בן אדום בת כחולה 2


הבן האדום והבת הכחולה מנסים להגיע את השער. הבן האדום חייב להזהר ולקפוץ מעל מים כחולים, והבת הכחולה צריכה לקפוץ מעל מים אדומים. שתי הדמויות צריכות להזהר ממים ירוקים. כדי לפתוח את השער שמוביל לשלב הבא עליכם לשתף פעולה יחד ולאסוף את כל המפתחות. הבן האדום זז באמצעות החצים, הבת הכחולה זזה עם מקשים A,W,D.

פתרון

משחקים דומים