frizzle-fraz
35
6

עולם הדביבונים


האחים הדביבונים החמודים מגיעים להרפתקאה חדשה בעולם מיוחד עם מלא יצורים מוזרים ורשעים כמו תרנגולות ועקרבים אכזריים. הדביבונים צריכים לאסוף מלא תירס בזמן שהם נזהרים מהאויבים שבדרך. קפצו על האויבים כדי לפגוע בהם. בכל שלב כשמסיימים לאסוף את התירס, הדביבונים מוצאים את דרכם אל החור שבעץ. שימו לב שתירס יכול להסתתר גם בקופסאות בדרך. קפצו בדיוק מתחת לקופסא כדי לשחרר ממנה תירס. המשחק נועד לשני שחקנים שיכולים לעזור אחד לשני כדי להשלים את השלבים. שחקן אחד נע באמצעות החצים כדי לזוז ועם מקש L כדי לירות. שחקן 2 משתמש במקשים W, A, S, D ומקש F כדי לירות. קפיצה כפולה אפשרית על ידי לחיצה כפולה על המקש לקפיצה למעלה (חץ למעלה או מקש W)

משחקים דומים