frizzle-fraz
1570
376

בן האש ובת המים 5


ילד האש וילדת המים חוזרים במשחק החמישי והחדש בסדרה. ילד האש נזהר ממים וילדת המים נזהרת מלבה רותחת. בשלבים מסויימים יש רק לבה וילד האש נע בקלות. בשלבים אחרים יש רק מים וילדת המים נעה בקלות. ילד האש נע באמצעות החצים וילדת המים נעה באמצעות מקשים A,W,D.

משחקים דומים