frizzle-fraz
1291
330

בן האש ובת המים 6


בן האש ובת המים - סיפורי פיות מכיל 30 שלבים שונים בהם אפשר לשחק לבד או בזוג. כל שלב הוא מעין פאזל שצריך לפתור. המטרה היא להביא את הדמויות לדלת היציאה, כל דמות לדלת שלה. כדי לפתור את השלב יש ללחוץ על כפתורים, להרים ידיות ובמשחקון הזה גם להעזר בפיות. כדי לקבל ניקוד מלא, צריך לאסוף את כל היהלומים ולסיים את השלב מהר ככל האפשר. בן האש זז באמצעות החצים ואילו בת המים זזה באמצעות המקשים A,W,D

משחקים דומים