frizzle-fraz
135
28

בן האש ובת המים III


המשחק השלישי בסדרת המשחקים. כאן חוזרים ילד האש וילדת המים אל מקדש היער. גם כאן, תוכלו לעבור בין חדרי המקדש רק אם תשתפו פעולה בין שני הילדים. תנועת ילד האש באמצעות החצים ותנועת ילדת המים באמצעות W,A,S,D. מים לא טובים לאש ואש לא טובה למים.

פתרון

עוד משחקים